Föreningsinfo

Abadá Capoeira Kristianstadright_info
Organisationsnummer: 802453-2874
Bildad: 2010-06-21
Bankgiro: 650-4450

Stadgar
Hämta hem våra stadgar här!

Styrelse
Ordförande: Ola Hall | Tel: 0707 – 73 40 30
Kassör: Mikael Karphammar

Revisor: Carina Wihlborg
Webmaster: Ola Hall

rf-logo
budo-logo